Antinet-SM – Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với chủ đề chuyển đổi số

Thông tin từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 3/10, cho biết, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 4 sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với nhiều đầu cầu đặt trên khắp thế giới.

Diễn đàn lần này có mục tiêu tiếp tục phát triển Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tạo cơ chế để trí thức trẻ học tập, sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò, khả năng đóng góp trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực cũng như toàn cầu.

Đồng thời, định hướng công cuộc chuyển giao tri thức, công nghệ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trên toàn thế giới theo các mục tiêu đổi mới, phát triển đất nước; góp phần tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Diễn đàn gồm 2 phiên: phiên trực tuyến dự kiến diễn ra trong tháng 10, phiên chính thức được tổ chức trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội và kết nối trực tuyến toàn cầu trong khoảng cuối tháng 11 tới đây. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về 4 nhóm chủ đề: “Khơi nguồn sáng tạo”, “Ứng dụng và chuyển giao”, “Kết nối”, “Phát triển”.

Trong đó, nhóm chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo” gồm các nội dung: những trường phái nghiên cứu khoa học, xu hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong thực tiễn, kỹ năng, kiến thức nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo đội ngũ trí thức trẻ cần có nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Nhóm “Ứng dụng và chuyển giao” sẽ nghiên cứu những xu hướng ứng dụng khoa học công nghệ; quá trình chia sẻ, chuyển giao tri thức, công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề của xã hội.

Tại Diễn đàn, nhóm “Kết nối” sẽ tìm kiếm các giải pháp xây dựng hệ sinh thái tri thức góp phần mở rộng, kết nối các sản phẩm khoa học công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam về chuyển đổi số; xây dựng nền tảng kết nối giữa trí thức trẻ Việt Nam và các bộ, ngành, đoàn thể, chuyên gia nhằm trao đổi, tham vấn nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Cuối cùng, nhóm “Phát triển” sẽ tập trung vào các giải pháp tìm kiếm, chia sẻ, xây dựng, phát triển các ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu về chuyển đổi số thành các dự án, sản phẩm thực tế, hướng đến phát triển giá trị kinh tế, xã hội đất nước trong thời kỳ mới; hình thành các định hướng ưu tiên trong nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn.

Phòng tuyển dụng
Xuất khẩu lao động Đài Loan

Địa chỉ: Hapulico Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Mr. Antinet ℠
Email: info@antinet.cf

Mọi thắc mắc về chương trình XKLĐ ĐÀI LOAN và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *